Ceník

Ceník herních fee pro rok 2022 (platný od 1. 5. 2022)

Celodenní fee

pondělí - pátek 600 Kč/osoba
sobota, neděle, svátek 800 Kč/osoba
Prezidenti klubů zdarma
Půjčení holí 100 Kč/osoba

Člen klubu DGCS si může vzít na hřiště jednoho hosta denně, za fee:

všední den: 300 Kč

sobota, neděle, svátky: 400 Kč

(netýká se turnajů, host je součástí flightu).

Akceptujeme voucher "2 hráči, jedno fee" vydané časopisem GOLF.

Vstupní členský poplatek na rok 20221

Řádný člen 300 Kč
Druhý člen rodiny 300 Kč
Mládež 2 300 Kč
Druhočlen 300 Kč

Platí jen při uhrazení vstupního členského poplatku spolu s plným ročním fee

Při ukončení podmínek pro členství mládeže (ukončení studia) a přechodu na řádné členství, doplatí člen rozdíl mezi cenou řádného členství, platnou ke dni vstupu, a splacenou částkou z řad mládeže

Ceník ročních poplatků pro členy DGCS na rok 2022

Řádný člen 8 500 Kč
Druhočlen 7 500 Kč
Junioři do 15 let, studenti do 26 let 2 000 Kč
Senioři nad 65 let 5 300 Kč
Udržovací poplatek 2 000 Kč

Úhradu je možno provést pouze převodem na účet DGCS

  • č. ú.: 3822370389/0800
  • V.S.: "Vaše členské číslo ČGF"
  • K.S.: "0800"