PROČ ZAČÍT S GOLFEM?

Výhody proti jiným sportům

Golf není kuriozita vyhrazená omezenému okruhu vyvolených, ani sport snobů a zbohatlíků. Je to celosvětově jeden z nejrozšířenějších sportů; ve Skotsku, v Irsku či Spojených státech je golf naprostou samozřejmostí a je masově provozován jako lidová zábava.

Golf je výjimečně relaxační záležitost - představuje velmi přirozený pohyb v krásně upraveném přírodním prostředí. Proto je optimální protiváhou dnešního sedavého životního stylu. Rovnoměrně zatěžuje motorický aparát člověka a ve své rekreační podobě nevyžaduje extrémní jednorázové vypětí a namáhání netrénovaného organismu - golf je proto možno na slušné úrovni provozovat do velmi pozdního věku.

Golf je nekontaktní sport, kdy každý hráč hraje svoji hru svým míčem. Odpadají tak problémy, jež známe například z tenisu, kde stačí nevelký rozdíl v úrovni obou hráčů a hra se pro oba stává utrpením. V golfu to neplatí. Tady ani značný výkonnostní rozdíl není hře na překážku a díky „handicapovému systému“, který je vysvětlen dále, spolu mohou smysluplně hrát a soutěžit i hráči odlišné výkonnosti a věku. Golf je proto velmi vhodný i jako rodinný sport, který umožňuje zábavu a společnou dovolenou všem generacím. A protože je v průběhu hry možné, aby spolu hráči volně komunikovali, je vyhledáván i pro tento jeho společenský charakter.

Golf je silnou motivací pro cestování. Každé hřiště má originální design, vychází z jiného typu krajiny a rostlinstva a před hráče klade nové úkoly. Objevování nových golfových destinací dnes už doslova po celém světě znamená příjemné a nikdy nekončící dobrodružství.

Golf je napínavý a krásný, což pochopily desítky milionů lidí ve všech koncích světa. Je to hra, která rovnou měrou zaměstnává tělo i mysl člověka, jeho fantazii, hra, která je založena na přísných pravidlech a silné etice.

Podařená rána a míč, který jsme vyslali k cíli, to jsou silný vjemy, které dokážou okouzlit i zatvrzelé duše. I proto golfu snadno propadnete. Hlavně nepodléhejte dojmu, že je tato oblast nově příchozím uzavřena, nebo že se vůči nim chová nepřátelsky. Golf je přátelská hra a jako takovou ji vnímejte.

CO JE TO GOLF?

Principy golfové hry a základní pojmy

Hřiště
Golf je starobylá hra, která se hraje na hřišti s překážkami pomocí holí a míčku podle stanovených pravidel. Cílem je dostat míček do jamky na co nejmenší počet ran a porazit hřiště či soupeře. Standardní počet jamek na golfovém hřišti je osmnáct. Poměrně běžně existují také hřiště devítijamková, kde je možno hrát i regulérní soutěže, pokud se takové hřiště odehraje dvakrát. Hřiště měří 5-6 kilometrů, ale hráč během hry většinou ujde téměř dvojnásobek. Jednak jsou mezi jednotlivými jamkami přechody a jednak se hledají míče, rozměřují rány atp. Jedno kolo je na 18 jamek, mistrovské soutěže se hrají většinou dvou až čtyřkolově, nejčastěji je po dvou kolech tzv. cut /kat/ a do závěrečných dvou kol postupuje omezený počet jen nejlepších hráčů.

Jamka
Základem hřiště je golfová jamka, kdy stejný název je používán jak pro vlastní otvor, kam míček dopravujeme, tak pro celý prostor osmnáctiny hřiště od odpaliště až k jamkovišti (grínu). Golfová hra (kolo) začíná odpalem na první jamce a končí ve chvíli, kdy míček spadne do jamky na jamce osmnácté. Každá jamka začíná odpalištěm, což je rovné místo s označeným prostorem pro odpal, pokračuje dráhou (fervejí) a končí jamkovištěm (grínem) s vlastní jamkou, označenou praporkem na tyči. Jamky (dráhy) mají různou délku, většinou od 90 do 550 metrů (viz dále „par“). Hranice hřiště, pokud jamka leží na jeho okraji, je označena bílými kolíky. Označeny jsou vždycky i vzdálenosti k jamce (200, 150 a 100 metrů, někdy i podrobněji).

Odpaliště
Profesionálové, amatéři a ženy mají většinou odpaliště odlišná; profesionálové a výkonnostní golfisté nejvzdálenější (bílé označení), muži mají žluté a dámy červené značení (profesionálky a závodnice modré). Odpaliště je jediné místo, kde si hráč může míček před odpalem postavit na vyvýšené místo - většinou používá podložku (týčko), kterou zapichuje do země anebo staví na zem.

Dráha - fervej, překážky
Z odpaliště je míč odehráván na dráhu jamky (fervej) s krátce střiženou trávou, na které je míček dobře vidět a ze které se míč relativně snadno zasahuje. Stříhaná plocha často začíná až cca po sto metrech od odpaliště a je lemována o něco výš střiženou travou - semirafem a rafem. Ten bývá dosti hustý a představuje jednu z překážek, které jsou hráči stavěny do cesty, aby měl hru, pokud chybuje a nehraje přesně, ztíženu. Kromě rafu patří k překážkám na dráze písečné či travnaté prohlubně (bankry), vlny, vyvýšeniny a také vodní plochy kolem dráhy (tzv. podélná voda, značená červeně) anebo napříč drahou (příčná voda, značená žlutě), kameny, keře, stromy a lesní porost. Okolí dráhy té které jamky tvoří okolní příroda.

Jamkoviště - grín
Grínem jamka končí, má nejkvalitnější, nejhustší a nejkratší travnatý povrch, po kterém se míč pomocí speciální hole kutálí do vlastní jamky. Povrch grínu je různě zvlněn, nebo má dokonce několik stupňovitých úrovní, takže hráč musí dobře odhadnout a v mysli vypočítat předpokládanou dráhu, po které míč k jamce poběží.

Závady
Na rozdíl od překážek může hráč v určitých případech využít úlevu a hrát beztrestně míč spuštěný vedle závady anebo závadu beztrestně odstranit, aby mu ve hře či švihu nepřekážela (pohyblivá a nepohyblivá závada). Záleží ovšem na tom, zda je závada umělá (chodníky, zábradlí), anebo přírodní (větev, kámen, myší díra).

Driving Range, drajvink
Cvičná louka s umělými i přírodními odpališti, sloužící tréninku. Součástí jsou cvičné gríny na čipování a na patování a cvičné bankry. Část je většinou vymezena pouze na hru z rohoží a část na hru z trávy. Vstup je pro klubové členy anebo s uhrazeným poplatkem za hru zdarma, platí se pouze odpálené míče. Na většině drajvinků jsou míče sbírány obsluhou a vstup za odpaliště je nebezpečný.

Údery a volba hole
Přestože obecně platí, že hráč švihá pořád stejně a všechno ostatní je ve správné volbě hole, ne všechny údery jsou stejné a založeny na švihu. Hráč většinou ví, kterou vzdálenost tou či onou holí hraje, a její volbu musí přizpůsobit síle a směru větru, reliéfu terénu a rychlosti a povrchu dráhy či grínu.

Odpal čili drajv - úvodní rána na jamce, cílem je dlouhá a přesná rána do zamýšleného prostoru.
Příhra - rána z ferveje anebo dobré polohy v překážce s cílem dosáhnout grínu anebo dobré polohy v jeho dosahu.
Záchranná rána - z překážky (písek, les, raf) či špatné pozice míče s cílem vrátit se do dobré polohy na ferveji či dosáhnout grínu s minimální ztrátou ran.
Čip, pič, lob - krátké rány z polohy u grínu přes překážku (liší se výškou rány a doběhem míče).
Pat - finální úder speciální holí (patrem) na grínu, aby se míč pouze kutálel a skončil v jamce.
Topnutý míč - zasažena pouze horní část míče, výsledkem je přízemní krátká rána.
Šlajs, húk - rány točící se do strany, většinou v důsledku chybně provedeného úderu.

Par
Každá jamka má stanovenu normu, na kolik úderů ji má hráč zahrát. Tato norma se nazývá „par“. Par jamky má tři možné hodnoty - tři, čtyři nebo pět ran. Jamky potom nazýváme pořadím a parem, např. „jamka číslo pět, par tři“. Běžné je i označení tříparová jamka atd. Různá čísla parů znamenají odlišný počet ran, kterými máte dopravit míček na grín (jamkoviště). Standard předpokládá dva poslední údery (paty) do jamky, kdy se díky speciální holi (patru) míček kutálí po hladce střiženém trávníku grínu; do normy se potom vejdete s jednou další ránou z odpaliště na paru 3, se dvěma (z odpaliště a z dráhy) na paru 4 a se třemi (z odpaliště a se dvěma z dráhy) na paru 5. Na paru čtyři, který mívá od dvou set padesáti až přes čtyři sta metrů, hraje golfista za optimálních okolností jednu dlouhou a druhou kratší ránu, než se dostane na grín, a pak má opět dva paty na dohrání do jamky. U jamek s parem pět, jejichž délka je až kolem 500 metrů, se dostává hráč na grín podle normy třetí ranou. Nicméně dobří hráči dokáží zahrát na grín mnohdy již velmi dlouhou ránu druhou - právě tady může špičkový hráč nejsnáze nahrát potřebné údery pod par - výsledky v červených číslech předznamenané znaménkem mínus pak vidíme například při televizních golfových přenosech. Součet parů všech jamek na hřišti dává par hřiště. Vzhledem k tomu, že jamek par tři a par pět je většinou na hřišti stejný počet a nejvíce bývá parů čtyři, zůstává zachován průměr čtyř ran na jamku - při osmnácti jamkách to znamená výsledek 72, což je také nejrozšířenější par hřišť celosvětově. Někdy však bývá o ránu či dvě nižší, a to i u mistrovských hřišť.

Hendikep (HCP, hdc)
Většina golfistů potřebuje více ran, než je norma jamky či hřiště, a podle toho, kolik to je v dlouhodobém průměru, mají svůj hendikep. Ten se pokaždé odečte od jejich konkrétního výsledku a výsledný počet ran se srovnává s parem hřiště anebo s ostatními hráči (hráč hraje pod anebo nad par či svůj hendikep). Nejvyšší hendikepové číslo je 54, kdo hraje pod nulu (normu) má plusový hendikep, kupodivu ne záporný. Hendikepy 1-18 mají i jednotlivé jamky. Někdy vyjadřují obtížnost jamky (HCP 1 nejtěžší), jindy je to pouze číslo, aby bylo možno podrobněji vyčíslovat počty ran k dobru podle hendikepu hráče na té které jamce (hráč s hendikepem 17 má na jamkách s HCP 1-17 ránu k dobru, na jamce s HCP 18 už žádnou atp.).

Typy her a výsledky
Golf se většinou hraje na rány (u amatérů někdy přepočítávané na tzv. stablefordové body) anebo na jamky. Počet ran (bodů) je netto (po odpočtu hendikepu) anebo brutto (reálný počet bez započítání hendikepu hráče), někdy se uvádí výsledek jako součet ran lomený počtem pod anebo nad par. Například 76/+4 znamená výkon o 4 rány horší vzhledem k normě hřiště 72, 70/-1 je výsledek o ránu pod par 71. Klasickým typem golfové hry je hra na jamky, kdy na každé jamce vyhrává hráč s nejnižším skóre (netto či brutto). Průběžný výsledek se průběžně uvádí číslem, o kolik jamek hráč vede, celkový výsledek potom poměrem o kolik jamek hráč vedl a kolik jamek zbývalo do konce - celých 18 jamek není nutno dohrávat, pokud už nelze vítězný poměr zvrátit. Například 2/1 znamená, že hráč zvítězil na 17. jamce, 2/0 či 1/0 na 18. jamce, 4/3 na patnácté atp. Při hře na jamky anebo systémem stableford se jamka nemusí dohrávat, pokud hráč už nemůže jamku vyhrát anebo získat nějaké body. Při hře na rány se musí dohrát všechny rány a jamky, jinak je hráč diskvalifikován.

Počítání
Na první pohled vypadá počítání výsledku složitě, ale záleží na pochopení principu. Tím je započtení hendikepu hráče a počtu jeho ran na jednotlivých jamkách podle jejich hendikepové hodnoty. Na každé jamce má hráč s HCP 54 k dobru proti normě jamky 3 rány, hráč s HCP 36 rány dvě a hráč s HCP 18 ránu jednu. Jak se hendikepy hráčů od těchto čísel dolů snižují a hendikepy jamek zvyšují, ubývá s každou hodnotou i příslušný počet ran. Věc se ještě komplikuje zaokrouhlením přesného HCP na hrací podle charakteristik toho kterého hřiště, ale to už prozatím nechejme stranou. Příklad: pokud na jamce s parem 4, která má hendikepovou hodnotu 15, dosáhnou hráči různé výkonnosti 6 ran, zapíší si hráči s HCP 54-51 tři body, hráči s HCP 50-33 dva body, hráči s HCP 32-15 jeden bod a ostatní už žádný bod nedostanou.

Výsledky, skóre karta
Počet ran dosažených na jednotlivých jamkách se zapisuje do tzv. skóre karty, lístku s předtištěnými čísly a hodnotami jamek (vzdálenost a hendikep). Hráč je povinen započítat každou svou ránu, i nevydařenou, promáchnutou, anebo když do míčku omylem kopne či se míč pohne při cvičném švihu, založení hole anebo při odstraňování větévek či stébel kolem něj. Plus si hráč musí připočíst trestné rány při porušení pravidel anebo v určitých herních situacích. Při turnaji zapisuje hráč výkon spoluhráče, ale současně odpovídá také za svůj vlastní výsledek, proto výsledkovou kartu před odevzdáním soutěžnímu výboru podepisují hráč a jeho zapisovatel společně.

VÝBAVA

Přehled nejpoužívanějších výrazů a potřeb

Ve chvíli, kdy se rozhodnete hrát golf, začnete řešit také otázky golfového vybavení. Základní rada zní - neukvapujte se. Prvotní okouzlení rozmanitostí a efektností golfové výbavy není podloženo ani elementární znalostí a spěch je tady špatným rádcem. Některé informace vám poskytnou v jednotlivých golfových obchodech, kde již dnes pracuje kvalifikovaný personál.

Tak jako u každého jiného zboží či sportovního odvětví si může člověk vybrat exkluzivní, tedy drahé, nebo skromnější a přiměřeně tomu levné varianty, jak a kde golf provozovat. Podobně je tomu i s nabídkou golfového vybavení. Nenechejte se odradit řečmi o tom, že do golfu musíte investovat horentní částky. Na začátku nemusí být nákup golfového vybavení. Začít můžete se zapůjčenou holí, můžete si pořídit jen základní půlsadu, můžete si koupit hole použité - možností je mnoho. Nevěřte těm, kteří vás omračují částkami s dlouhou řadou nul. Klidně vystačíte řádově s 5-10 tisíci korun, aniž byste byli výrazně omezeni.

Trendem a znakem poslední doby zůstává možnost vyzkoušet si golfové vybavení dřív, než si ho odnesete a zaplatíte. Kamenné obchody sice budují koutky se sítěmi a rohožemi, v žádném případě však nemohou konkurovat otevřenému drajvinku nebo cvičnému grínu. Můžete si být jisti, že s pomocí profesionála nekoupíte sice hole nejlevnější, ale v každém případě koupíte hole kvalitní, které plně vašemu švihu vyhovují. Nemusíte tak mít znalosti o úhlech strmosti, švihové rychlosti, flexi či vyvážení, přestože právě tyto atributy tvoří vaši hru. Především změna používaných materiálů, stejně jako v jiných sportech, zcela pozměnila techniku provedení úderu i délku dosahovaných ran.

Základní výbava a výstroj
Rukavice - používá se jen jedna, pro praváky na levou ruku a zabraňuje protáčení držadla hole ve zpocené dlani. A také tvorbě puchýřů.
Boty - mají podrážku přizpůsobenou tak, aby na mokré trávě neklouzala. Důležitou vlastností je prodyšnost a nepromokavost, což každý ocení po pěti hodinách chůze po rozmáčených drahách v deštivém dni.
Oděv - důležité je, aby byl pohodlný, a přitom vás ochránil před nepřízní počasí. Pro běžné užití vystačíte s bavlněnými či plátěnými kalhotami a bavlněným tričkem, případně vestou. Musíme si uvědomit, že golfová hra trvá několik hodin a hráč musí být nachystán na změnu počasí (vyráží v parném odpoledni a přichází navečer) - včetně bouřek a přeháněk či chladného větru. Měl by proto v bagu mít ještě minimálně lehkou nepromokavou bundu.
Deštník - golfové deštníky jsou proti běžným civilním větší, konstrukce jsou z lehčených materiálů nepřitahujících blesky a vrchlíky konstruovány tak, aby při silném větru povolily odporu vzduchu.
Pokrývky hlavy: čepice, kšilty - mají hráče uchránit před úpalem a před ostrým slunečním svitem. Jsou z přírodních materiálů a mají utahovací pásku pro přizpůsobení se velikosti hlavy či pevnějšímu nasazení při silnějším větru. Protože se vždy propotí, jejich spotřeba je velká.
Míče - jsou opatřeny prohlubněmi (dimply) pro přesnější a delší let; tréninkové mají kolem obvodu barevný pruh, hrací jsou kvalitnější a jednotlivé typy se liší tvrdostí a náplní. Dražší typy jsou měkčí pro lepší a delší kontakt s míčem, dříve se však opotřebují.
Bag - rozlišují se bagy na nošení a na vozíky, mají různé velikosti podle předpokládaného použití, většina z běžně prodávaných je univerzální. Důležitá je nízká hmotnost a variabilnost kapes na všechno, co hráč na hřišti potřebuje. Nosící bag by měl být vybaven sklápěcími nožičkami, aby při pokládání na vlhkou zem nepromokl, praktické jsou po celé hloubce bagu dělící přepážky, zabraňující míchání holí a jejich vzájemnému otloukání.
Části hole - hlava (spodní část, kterou se udeří míč), krček (spojnice hlavy a násady), šaft (ocelová nebo grafitová násada s různou pružností - S tvrdší, R měkčí, senior měkkou ), grip (zdrsněné gumové či kožené držadlo).

Druhy holí
Patr - hůl na závěrečné doklepnutí míčku do jamky, je nepřeberné množství typů a značek. Dražší modely mají povrch či střed hlavy potažen či vypodložen měkčím materiálem, umožňujícím delší kontakt s míčem a tím přesnější úder. Při výběru a oblibě toho kterého typu patru však často rozhoduje pocit hráče.
Dřeva - hole s kulovitou kovovou hlavou na dlouhé rány z odpaliště anebo z dráhy, mají označení 1 (driver), 3, 5 a 7
Železa - hole s plochou kovovou hlavou lišící se sklonem; čím nižší číslo, tím nižší a delší ránu vyprodukují, označení mají většinou 3-9
PW, SW, LW (pitching wedge, sand wedge, lob wedge) - nejkratší železa na krátké přihrávky a hru z písku
Půlsada - obvykle patr, jedno dřevo (5) a tři železa (5, 7 a PW) v lehkém plátěném bagu - ideální pro začátky anebo trénink

GOLFOVÁ ETIKETA A PRAVIDLA

Etiketa

Podobně jako v tenise se při golfu v průběhu historie ustálily zásady chování a oblékání, které je nutno víceméně dodržovat. Nutno však říct, že dnes už mnohá tabu jsou překonána a jak se liberalizuje společnost, uvolňují se dříve železné zákony. Některé principy také ovlivňuje komerční zájem výrobců. Takže dnes už je možné, aby profesionálové či ženy vstupovali do kluboven společně s klubovými členy, nevyžaduje se striktně tričko s límečkem atp. Řada zásad je však neoddiskutovatelná a na jejich porušení je nazíráno obdobně, jako kdybyste si kupříkladu v divadle či v restauraci hlasitě říhli… A jiné souvisejí s bezpečným a časově efektivním pobytem na hřišti.

Obecné etické zásady:

 1. čtěte pravidla a nepodvádějte
 2. nevylepšujte si skóre ani polohu míče, nedropujte blíže k jamce
 3. neohrožujte, neomezujte a nezdržujte ostatní hráče a spoluhráče
 4. nekažte hru a pohodu ostatním, pomáhejte hledat míče spoluhráčů
 5. vhodně se oblečte: nenoste klasické džíny a kapsáče, nátělníky a tílka, košile, vytahaná trika, teplákové soupravy, sandály
 6. pamatujte si, jakým míčem hrajete, nejlépe si každý označte, abyste rozeznali jeden od druhého, pokud jsou stejné značky a čísla
 7. nehrajte tréninkovými a zašlými míči a před úderem se ujistěte, že je míč Váš
 8. nesahejte na cizí balony a nesbírejte je, pokud by mohly být ve hře
 9. mějte vždy uhrazeny všechny poplatky a nesnažte se nikde hrát „na černo“

Hlavní zásady chování na hřišti

 1. nepohybujte se a nemluvte v blízkosti hráče, který se připravuje odehrát míč
 2. na odpališti neprovádějte ostré cvičné švihy, kterými byste mohli vyseknout řízek
 3. nestůjte před hráčem ve směru jeho úderu, ani na jamkovišti
 4. držte tempo s ostatními skupinami hráčů, pokud vidíte, že zdržujete, oželte ztracený míč, nehrajte z každé pozice nebo nedohrávejte za každou cenu každou jamku
 5. pokud je před Vámi volno a za Vámi rychlejší anebo méně početná čekající skupina, nechejte je předejít
 6. nikdy nehrajte, můžete-li před vámi někoho zasáhnout
 7. varujte ohrožené hráče před možným zásahem či nebezpečím výkřikem „fore!“ /fó/
 8. na ferveji vracejte zpět vyseknuté drny
 9. v bankru uhrabejte po odehrání míče písek
 10. na grínu opravte důlek po dopadu vašeho míče, šetřete okolí jamky a po dohrání vraťte praporkovou tyč do jamky
 11. na grínu nešlapte do dráhy patu ostatních spoluhráčů, odcházejte až poslední dohraje