aktuality o stavu hřiště

Aktuality - 24. 4. 2021


Vážení přátelé,

rád Vám sděluji, že nás hlavní greenkeeper informoval, že hřiště je nyní posekáno podle standardů na všech plochách o které máme pečovat.

Všechny kameny na ODPALIŠTÍCH jsou ve standardních pozicích a po dohodě s prezidentem klubu Vám sděluji že:

Cvičné odpaly na odpalištích jsou přísně zakázány a trestem je vyloučení hráče pro daný den ze hry bez náhrady!!!

Vyvarujte se prosím tohoto jednání, které by zničilo odpaliště i vzájemné vztahy, protože žádný z maršálů netouží někoho vykazovat. 

-----

Zlepšilo se počasí, tak prosím počítejte s tím, že hlavní greenkeeper bude pracovat na finální přípravě grýnů na sezónu, tak laskavě plně respektujte omezení hry do upravovaného grýnu se značkou STOP, nebo pokud se v prostoru grýnu pohybuje údržba (viz email z minulého týdne)!!!

-------

Dále Vás informuji, že 2 x bankry na jamkách#3&4 budou upraveny do konce měsíce dubna!!!

------

Předem děkuji.

Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete doplnění informací, neváhejte mě ihned kontaktovat.

S pozdravem „Sportu zdar & golfu zvláště“!

Vlastimil Musil

Ing. Vlastimil Musil

Člen výboru DGCS

Informace ke zvýšení bezpečnosti obsluhy golfového hřiště


Vážení přátelé,

pokud bude greenkeeper po delší pracovat na greenu některé z jamek, a proto bude zakázána hra do tohoto greenu, tak bude před  grýnem umístěna ČERVENÁ INFO TABULE "STOP" (viz foto v příloze).

Další opatření je, že se při práci na bunkrech a úpravách hřiště "bez vyjímky" pohybuji ve žluté bezpečnostní vestě, aby jste mě viděli a abych mohl odstoupit z nebezpečného prostoru, pokud jamku hrajete.

Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete doplnění informací, neváhejte mě ihned kontaktovat.

Ing. Vlastimil Musil

Člen výboru DGCS

Aktuality - 12. 4. 2021


Vážení přátelé,

rád Vás informuji, že jakmile to počasí dovolí, tak začne údržba hřiště s přípravou grýnů na hlavní golfovou sezónu.

Hřiště bude stále otevřené, nebude se hrát ani na "Provizorní grýny", ale v zájmu bezpečnosti údržby hřiště a ochrany majetku bude platit "Přísný zákaz dohrávání do grýnu právě upravované jamky".

Identifikace grýnu právě upravované jamky je na našem hřišti lehce rozpoznatelná přítomností pracovníků údržby, techniky a dopravních prostředků.

Pracovníci údržby nebudou přerušovat práci a dávat pozor na jednotlivé hráče, ale je to plně na zodpovědnosti každého hráče, aby údržbu hřiště neohrozil na zdraví, životě, nebo aby nezničil majetek.

Cizí hráči budou o tomto opatření informování cedulí na Tee#1 a žádám maršály, aby na výše uvedené opatření upozornili cizí hráče při prodeji Fee.

Předem Vám děkuji za plnou spolupráci v této důležité záležitosti.

Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete doplnění informací, neváhejte mě ihned kontaktovat.

Přeji Vám příjemnou hru i za těchto dočasně nutných omezení.

Ing. Vlastimil Musil

Člen výboru DGCS

Aktuální informace k Platným opatření

Na níže uvedené stránce ČGF naleznete informace Právní komise ČGF k aktuálně platným opatřením:

www.cgf.cz/cz/covid-19

Aktuality - 7. 4. 2021


Vážené golfistky a golfisté,

umístění odpališť do "provizorních" pozic nadále trvá, respektujte prosím jejich polohu a nepřesunujte kameny odpališť.

Děkujeme za pochopení a přejeme hezkou hru.

Aktuality - 1. 4. 2021


Vážení přátelé,

byl jsem informován, že Greenkeeper prořezal všechna odpaliště a následně zde byla zaseta tráva.

Zároveň byly kameny odpališť posunuty do "Provizorních pozic" tak, aby byly na rovné ploše a dalo se tedy dobře odpalovat.

Podle odborníků potřebuje tráva cca 1 týden na to, aby se "chytla".

V zájmu trvalé optimální kvality odpališť nechte prosím kameny odpališť v "Provizorních pozicích" do úterý 06.04.2021!!!

Kameny odpališť budou následně posunuty obsluhou hřiště do "Trvalých pozic na " Oficiálních odpalištích!!!

Předem Vám děkujeme za porozumění a spolupráci v zájmu celoroční optimální kvality našeho hřiště.

Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete doplnění informací, neváhejte mě ihned kontaktovat.

S pozdravem "Sportu zdar & golfu zvláště"

P. S. Bunkry na jamkách#5&6 jsou dokončeny a opatřeny hráběmi. Na úpravě dalších bunkrů se postupně pracuje tak, aby byly co nejdříve hotovy.

Ing. Vlastimil Musil

Člen výboru DGCS

Aktuality - 30. 3. 2021


Vážení přátelé,

rád Vás informuji, že pilně pracujeme na přípravě hřiště DGCS na plnou sezónu, což sebou přináší určitá nutná omezení, tak s tím prosím počítejte.

Greenkeeper provedl nakypření písku ve všech bunkrech, aby mohly být zbaveny maxima plevele.

Pokud jsou v držáku v bankru hrábě, tak je bankr dokončen a můžete jej bez omezení hrát, přičemž předpokládám, že jeho uvedení do ještě lepšího stavu, než když jste do bunkeru vstoupili, je samozřejmostí!!!

Pokud v držáku v bankru hrábě nejsou, tak je bunker považován za půdu v opravě, a laskavě jej tak hrajte, protože zašlapáním plevele do písku nám značně ztížíte práci při jeho odplevelení.

Greenkeeper bude provádět úpravu všech "Oficiálních odpališť" a po tuto dobu budou všechna odpaliště posunuta do "Provizorních pozic", pokud už tam nejsou v současné době!!!

 

Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete doplnění informací, neváhejte mě ihned kontaktovat.

Předem Vám děkuji za pochopení a spolupráci.

Ing. Vlastimil Musil

Člen výboru DGCS

Nezapomeňte sledovat naší facebookovou stránku

DGCS Facebook